TEAMCOACHING

Teamcoaching kan van onschatbare waarde zijn voor organisaties die streven naar verbetering van teamprestaties, het oplossen van conflicten en het bouwen van een positieve teamcultuur vraagt dan ook om een professionele ondersteuning.

Omdat teamcoaching gericht is op het begrijpen & blootleggen van de diverse drijfveren binnenin het team, duiken er vaak diverse dynamieken en onderstromingen op.

Doordat deze dynamieken binnen een team zo verschillend zijn, kunnen teamleden deze enerzijds als drijfveren, maar ook als valkuilen zien. Veel van deze dynamieken ontstaan namelijk vanuit primaire behoeftes zoals “er bij willen horen”, veiligheid, ontbreken van vertrouwen…

Elk individu brengt een verhaal, een verlangen, een talent, vaardigheden en mogelijke weerstanden met zich mee en wenst zo zijn/haar plekje te nemen in het team.

Wanneer teamleden elkaar “volledig” kunnen zien (dus verder dan enkel hun gedrag), zal dit resulteren in meer samenhorigheid, vertrouwen en veiligheid naar elkaar toe.

 Welke thema’s worden zichtbaar doorheen een teamcoaching?
 

  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Communicatie
  • Verbinding
  • Behalen van doelstellingen
  • Als team groeien naar meer autonomie
  • Als team omgaan met stress

Als coach treden we in verbinding met een team. Hierbij onderzoeken we volgende thema’s:

– Wat probeert het team te bereiken?
– Welke dynamieken laten zich zien binnen het team en hoe dienen ze?
– Welke impact hebben de dynamieken die we zien op het functioneren van de individuen en van het team als geheel?

Hierdoor leert een team over haar eigen gedragingen, waarden, dynamieken en onderliggende stromingen. Als coach begeleiden we een team naar de beweging die ze als een team hebben te maken. We verkiezen hierbij het “ervarend” leren d.m.v. activiteiten. Het doel is dan ook steeds om de volgende stappen te kunnen zetten naar een hogere performantie van het team.

EEN TEAMCOACHING VOLGEN BIJ I FOR GROW

I FOR GROW streeft ernaar dat een team vanuit haar eigen identiteit en kracht leert te functioneren. Zo streven we naar een oplossing op lange termijn, die niet enkel oplossingen biedt aan de uitdagingen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Hoe gaan we te werk? 

Wens je meer info te ontvangen over onze visie en werkwijze voor jouw team?
Dan komen we graag vrijblijvend langs of ontmoeten we elkaar online als dit jouw voorkeur geniet. 

Meer info over de trainer:


Oliver Schelinski

Zoek een loopbaancoach in jouw buurt

Zoek jouw dichtstbijzijnde loopbaancoach regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Waasland, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant of Brussel!